Челинџ - Јазичен центар

Организациона структура

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРАТА

Училиштето Челинџ е целосно насочено кон своите слушатели. Во интерес на изведување на успешна и ефикасна настава, тимот на професионалци составен од административниот персонал, наставниците, координаторите на наставата и генералниот Директор – се грижи за квалитетот на услугите на Челинџ.

Фото галерија

Училиштето за странски јазици Челинџ за мене е семејно училиште од времето кога јас одев таму на часови, а сега и мојот син. Традицијата на квалитет продолжува и денес со одлични професори како нашата Јелена.

Марина

Наставничката Кети е една од најдобрите и најпозитивните професорки по англиски во Челинџ. Знае да работи со деца и умее да го направи часот интересен. Не мотивира да продолжиме со појако темпо.

Искра

Јазиците се моја пасија и Челинџ ми овозможуваат да ја развивам.

Анкица