Челинџ - Подготвителни за меѓународни сертификати

FCE (First Certificate in English)
  АПЛИЦИРАЈ
 • Англиски
 • Достапен на сите локации
 • Настава: 2 пати неделно по 75 минути
 • Времетраење: од 15ти септември до 31ви мај
 • Број на слушатели: 7-10
 • Распоред: од понеделник до петок
 • Диплома: По истекот на семестарот слушателите се стекнуваат со уверение за посетуван степен.
 • Напомена:

  Полагањата ги организира Британскиот совет во Македонија во однапред определени термини за дадената календарска година, а заинтересираните кандидати можат да се пријават за истите преку нашето училиште.
  Kурсевите се одржуваат само на оние локации каде што ќе се пријават доволен број на слушатели.
   

   
CAE (Certificate in Advanced English)
  АПЛИЦИРАЈ
 • Англиски
 • Достапен на сите локации
 • Настава: 2 пати неделно по 90 минути
 • Времетраење: од 15ти септември до 31ви мај
 • Број на слушатели: 7-10
 • Распоред: од понеделник до петок
 • Диплома: По истекот на семестарот слушателите се стекнуваат со уверение за посетуван степен.
 • Напомена:

  Полагањата ги организира Британскиот совет во Македонија во однапред определени термини за дадената календарска година, а заинтересираните кандидати можат да се пријават за истите преку нашето училиште.
  Kурсевите се одржуваат само на  оние локации каде што ќе се пријават доволен број на слушатели.
   

   
 • Англиски
 • Достапен на сите локации
 • Настава: индивидуална/во групи
 • Времетраење: по потреба на/во договор со слушателите
 • Број на слушатели: 1-5
 • Распоред: од понеделник до петок
 • Диплома: По истекот на семестарот слушателите се стекнуваат со уверение за посетуван степен.
 • Напомена:

  Полагањата ги организираат соодветните институции во однапред определени термини за дадената календарска година.

  Kурсевите се одржуваат само на оние локации каде што има интерес.

   
 • Англиски
 • Достапен на сите локации
 • Настава: индивидуална/во групи
 • Времетраење: по потреба на/во договор со слушателите
 • Број на слушатели: 1-5
 • Распоред: од понеделник до петок
 • Диплома: По истекот на семестарот слушателите се стекнуваат со уверение за посетуван степен.
 • Напомена:

  Полагањата ги организираат соодветните институции во однапред определени термини за дадената календарска година.

  Kурсевите се одржуваат само на оние локации каде што има интерес.

   
 • Англиски
 • Достапен на сите локации
 • Настава: индивидуална/во групи
 • Времетраење: по потреба на/во договор со слушателите
 • Број на слушатели: 1-5
 • Распоред: од понеделник до петок
 • Диплома: По истекот на семестарот слушателите се стекнуваат со уверение за посетуван степен.
 • Напомена:

  Полагањата ги организираат соодветните институции во однапред определени термини за дадената календарска година.

  Kурсевите се одржуваат само на оние локации каде што има интерес.

   
START DEUTSCH 1
  АПЛИЦИРАЈ
 • Германски
 • Достапен на сите локации
 • Настава: индивидуална/во групи
 • Времетраење: по потреба на/во договор со слушателите
 • Број на слушатели: 1-5
 • Распоред: од понеделник до петок
 • Диплома: По истекот на семестарот слушателите се стекнуваат со уверение за посетуван степен.
 • Напомена:

  Полагањата ги организираат соодветните институции во однапред определени термини за дадената календарска година.

  Kурсевите се одржуваат само на оние локации каде што има интерес.

   
DELF/DALF
  АПЛИЦИРАЈ
 • Француски
 • Достапен на сите локации
 • Настава: индивидуална/во групи
 • Времетраење: по потреба на/во договор со слушателите
 • Број на слушатели: 1-5
 • Распоред: од понеделник до петок
 • Диплома: По истекот на семестарот слушателите се стекнуваат со уверение за посетуван степен.
 • Напомена:

  Полагањата ги организираат соодветните институции во однапред определени термини за дадената календарска година.

  Kурсевите се одржуваат само на оние локации каде што има интерес.

   

Училиштето за странски јазици Челинџ за мене е семејно училиште од времето кога јас одев таму на часови, а сега и мојот син. Традицијата на квалитет продолжува и денес со одлични професори како нашата Јелена.

Марина

Наставничката Кети е една од најдобрите и најпозитивните професорки по англиски во Челинџ. Знае да работи со деца и умее да го направи часот интересен. Не мотивира да продолжиме со појако темпо.

Искра

Јазиците се моја пасија и Челинџ ми овозможуваат да ја развивам.

Анкица