Челинџ - Интензивни

Бесплатна проценка на степен
  АПЛИЦИРАЈ
 • Достапен на сите јазици
 • Достапен на сите локации
 • Настава: 2 пати неделно по 90 мин.
 • Времетраење: : четири месеци (зимски семестар од 15ти септември до 1ви февруари /летен семестар од 1ви февруари до 31ви мај)
 • Број на слушатели: 7-10
 • Распоред: од понеделник до петок
 • Диплома: По истекот на семестарот слушателите полагаат завршен тест и се стекнуваат со уверение за завршениот степен.
 • Напомена:

  Курсевите се одржуваат само на оние локации каде што ќе се пријават доволен број на слушатели.

   
степен 1
  АПЛИЦИРАЈ
 • Достапен на сите јазици
 • Достапен на сите локации
 • Настава: 2 пати неделно по 90 мин.
 • Времетраење: : четири месеци (зимски семестар од 15ти септември до 1ви февруари /летен семестар од 1ви февруари до 31ви мај)
 • Број на слушатели: 7-10
 • Распоред: од понеделник до петок
 • Диплома: По истекот на семестарот слушателите полагаат завршен тест и се стекнуваат со уверение за завршениот степен.
 • Напомена:

  Курсевите се одржуваат само на оние локации каде што ќе се пријават доволен број на слушатели.

   
степен 2
  АПЛИЦИРАЈ
 • Достапен на сите јазици
 • Достапен на сите локации
 • Настава: 2 пати неделно по 90 мин.
 • Времетраење: : четири месеци (зимски семестар од 15ти септември до 1ви февруари /летен семестар од 1ви февруари до 31ви мај)
 • Број на слушатели: 7-10
 • Распоред: од понеделник до петок
 • Диплома: По истекот на семестарот слушателите полагаат завршен тест и се стекнуваат со уверение за завршениот степен.
 • Напомена:

  Курсевите се одржуваат само на оние локации каде што ќе се пријават доволен број на слушатели.

   
степен 3
  АПЛИЦИРАЈ
 • Достапен на сите јазици
 • Достапен на сите локации
 • Настава: 2 пати неделно по 90 мин.
 • Времетраење: : четири месеци (зимски семестар од 15ти септември до 1ви февруари /летен семестар од 1ви февруари до 31ви мај)
 • Број на слушатели: 7-10
 • Распоред: од понеделник до петок
 • Диплома: По истекот на семестарот слушателите полагаат завршен тест и се стекнуваат со уверение за завршениот степен.
 • Напомена:

  Курсевите се одржуваат само на оние локации каде што ќе се пријават доволен број на слушатели.

   
степен 4
  АПЛИЦИРАЈ
 • Достапен на сите јазици
 • Достапен на сите локации
 • Настава: 2 пати неделно по 90 мин.
 • Времетраење: : четири месеци (зимски семестар од 15ти септември до 1ви февруари /летен семестар од 1ви февруари до 31ви мај)
 • Број на слушатели: 7-10
 • Распоред: од понеделник до петок
 • Диплома: По истекот на семестарот слушателите полагаат завршен тест и се стекнуваат со уверение за завршениот степен.
 • Напомена:

  Курсевите се одржуваат само на оние локации каде што ќе се пријават доволен број на слушатели.

   
степен 5
  АПЛИЦИРАЈ
 • Достапен на сите јазици
 • Достапен на сите локации
 • Настава: 2 пати неделно по 90 мин.
 • Времетраење: : четири месеци (зимски семестар од 15ти септември до 1ви февруари /летен семестар од 1ви февруари до 31ви мај)
 • Број на слушатели: 7-10
 • Распоред: од понеделник до петок
 • Диплома: По истекот на семестарот слушателите полагаат завршен тест и се стекнуваат со уверение за завршениот степен.
 • Напомена:

  Курсевите се одржуваат само на оние локации каде што ќе се пријават доволен број на слушатели.

   
степен 6
  АПЛИЦИРАЈ
 • Достапен на сите јазици
 • Достапен на сите локации
 • Настава: 2 пати неделно по 90 мин.
 • Времетраење: : четири месеци (зимски семестар од 15ти септември до 1ви февруари /летен семестар од 1ви февруари до 31ви мај)
 • Број на слушатели: 7-10
 • Распоред: од понеделник до петок
 • Диплома: По истекот на семестарот слушателите полагаат завршен тест и се стекнуваат со уверение за завршениот степен.
 • Напомена:

  Курсевите се одржуваат само на оние локации каде што ќе се пријават доволен број на слушатели.

   
степен 7
  АПЛИЦИРАЈ
 • Достапен на сите јазици
 • Достапен на сите локации
 • Настава: 2 пати неделно по 90 мин.
 • Времетраење: : четири месеци (зимски семестар од 15ти септември до 1ви февруари /летен семестар од 1ви февруари до 31ви мај)
 • Број на слушатели: 7-10
 • Распоред: од понеделник до петок
 • Диплома: По истекот на семестарот слушателите полагаат завршен тест и се стекнуваат со уверение за завршениот степен.
 • Напомена:

  Курсевите се одржуваат само на оние локации каде што ќе се пријават доволен број на слушатели.

   
степен 8
  АПЛИЦИРАЈ
 • Достапен на сите јазици
 • Достапен на сите локации
 • Настава: 2 пати неделно по 90 мин.
 • Времетраење: : четири месеци (зимски семестар од 15ти септември до 1ви февруари /летен семестар од 1ви февруари до 31ви мај)
 • Број на слушатели: 7-10
 • Распоред: од понеделник до петок
 • Диплома: По истекот на семестарот слушателите полагаат завршен тест и се стекнуваат со уверение за завршениот степен.
 • Напомена:

  Курсевите се одржуваат само на оние локации каде што ќе се пријават доволен број на слушатели.

   

Училиштето за странски јазици Челинџ за мене е семејно училиште од времето кога јас одев таму на часови, а сега и мојот син. Традицијата на квалитет продолжува и денес со одлични професори како нашата Јелена.

Марина

Наставничката Кети е една од најдобрите и најпозитивните професорки по англиски во Челинџ. Знае да работи со деца и умее да го направи часот интересен. Не мотивира да продолжиме со појако темпо.

Искра

Јазиците се моја пасија и Челинџ ми овозможуваат да ја развивам.

Анкица