Челинџ - Подготвителни 1 и 2 одд.

П1 (за подготвителни 1-2 одд)
  АПЛИЦИРАЈ
 • Достапен на сите јазици
 • Достапен на сите локации
 • Настава: 2 пати неделно по 45 минути
 • Времетраење: од 15ти септември до 31ви мај
 • Број на слушатели: 7-10
 • Распоред: од понеделник до петок
 • Диплома: По истекот на училишната година на свечената приредба, нашите најмлади слушатели се здобиваат со уверение за завршениот степен
 • Напомена:

  Курсевите се одржуваат само на оние локации каде што ќе се пријават доволен број на слушатели.

   
П2 (за подготвителни 1-2 одд)
  АПЛИЦИРАЈ
 • Достапен на сите јазици
 • Достапен на сите локации
 • Настава: индивидуална/во групи
 • Времетраење: по потреба на/во договор со слушателите
 • Број на слушатели: 1-5
 • Распоред: од понеделник до петок
 • Диплома: По истекот на семестарот слушателите се стекнуваат со уверение за посетуван степен.
 • Напомена:

  Полагањата ги организираат соодветните институции во однапред определени термини за дадената календарска година.

  Kурсевите се одржуваат само на оние локации каде што има интерес.

   

Училиштето за странски јазици Челинџ за мене е семејно училиште од времето кога јас одев таму на часови, а сега и мојот син. Традицијата на квалитет продолжува и денес со одлични професори како нашата Јелена.

Марина

Наставничката Кети е една од најдобрите и најпозитивните професорки по англиски во Челинџ. Знае да работи со деца и умее да го направи часот интересен. Не мотивира да продолжиме со појако темпо.

Искра

Јазиците се моја пасија и Челинџ ми овозможуваат да ја развивам.

Анкица