Челинџ - Курсеви за странски јазици

Предучилишни 4-5 г.

По истекот на училишната година, на свечената приредба, нашите најмлади слушатели се здобиваат со диплома за завршениот степен.

Подготвителни 1 и 2 одд.

По истекот на училишната година на свечената приредба, нашите слушатели од подготвителните курсеви се здобиваат со уверение за завршениот степен.

Училишни од 3одд. (8 степени)

По истекот на училишната година учениците полагаат завршен тест и се стекнуваат со уверение за завршениот степен.

Интензивни

По истекот на семестарот слушателите полагаат завршен тест и се стекнуваат со уверение за завршениот степен.

Супер интензивни

По истекот на семестарот слушателите полагаат завршен тест и се стекнуваат со уверение за завршениот степен.

Специјализирани

Деловен англиски: по истекот на семестарот слушателите полагаат завршен тест и се стекнуваат со уверение за завршениот степен.

Подготвителни за меѓународни сертификати

Полагањата ги организираат соодветните институции во однапред определени термини за дадената календарска година. По истекот на семестарот слушателите се стекнуваат со уверение за посетуван степен.

Училиштето за странски јазици Челинџ за мене е семејно училиште од времето кога јас одев таму на часови, а сега и мојот син. Традицијата на квалитет продолжува и денес со одлични професори како нашата Јелена.

Марина

Наставничката Кети е една од најдобрите и најпозитивните професорки по англиски во Челинџ. Знае да работи со деца и умее да го направи часот интересен. Не мотивира да продолжиме со појако темпо.

Искра

Јазиците се моја пасија и Челинџ ми овозможуваат да ја развивам.

Анкица