Челинџ - Радишани

Скоевска 117а / Радишани

телефон: (02) 2672 392 / Факс:

Погледни ја мапата во поголем формат

Челинџ - Аеродром

Авној 70 / Аеродром

телефон: (02) 2455 119 / Факс: (02) 2444 770

Погледни ја мапата во поголем формат

Челинџ - Капиштец

Васил Ѓоргов 29 / Капиштец

телефон: (02) 3123 419 / Факс:

Погледни ја мапата во поголем формат

Челинџ - Порта Влае

Булевар Партизански Одреди бб / Порта Влае

телефон: (02) 204 0800 / Факс:

Погледни ја мапата во поголем формат

Челинџ - Карпош

/ Карпош

телефон: (02) 3067 325 / Факс:

Погледни ја мапата во поголем формат

Челинџ - Црниче

Ул. 474. бр. 15 / Црниче

телефон: (02) 2736 536 / Факс:

Погледни ја мапата во поголем формат

Челинџ - Кисела Вода Расадник

/ Кисела Вода

телефон: (02) 2455 119 / Факс:

Погледни ја мапата во поголем формат

Челинџ - Драчево

/ Драчево

телефон: (02) 2792 622 / Факс:

Погледни ја мапата во поголем формат

Челинџ - Ново Лисиче 1

/ Ново Лисиче

телефон: (02) 2469 451 / Факс:

Погледни ја мапата во поголем формат

Челинџ - Ново Лисиче 2

/ Ново Лисиче

телефон: (02) 2469 451 / Факс:

Погледни ја мапата во поголем формат

Челинџ - Ченто

ул. Финска бр. / Ченто

телефон: (02)2531 400 / Факс:

Погледни ја мапата во поголем формат

Челинџ - Бутел

Ул. Бутелска бб (спроти црквата Св. Јован) / Бутел

телефон: (02) 2658 765 / Факс:

Погледни ја мапата во поголем формат

Челинџ - Прилеп

Борка Утот 1б, 7500 / Прилеп

телефон: 075 430 300 / Факс:

Погледни ја мапата во поголем формат

Челинџ Бабилонија - Стар Аеродром

Фрањо Клуз 2/1-1, Скопје / Аеродром

телефон: (02) 2455 118 / Факс:

Погледни ја мапата во поголем формат

Училиштето за странски јазици Челинџ за мене е семејно училиште од времето кога јас одев таму на часови, а сега и мојот син. Традицијата на квалитет продолжува и денес со одлични професори како нашата Јелена.

Марина

Наставничката Кети е една од најдобрите и најпозитивните професорки по англиски во Челинџ. Знае да работи со деца и умее да го направи часот интересен. Не мотивира да продолжиме со појако темпо.

Искра

Јазиците се моја пасија и Челинџ ми овозможуваат да ја развивам.

Анкица